dinsdag 27 juli 2010

Het plan van onze Heer

Het plan van onze Heer..

Soms begrijp ik er helemaal niets van.
Dan denk ik dat ik mij beter voel, het gaat een paar dagen weer goed. En de volgende dag gaat het toch niet. Zo ook met pasen. Goede vrijdag en stille zaterdag ging het geweldig, ik dacht super, ik ga echt de goede kant uit, ik voelde me goed, soms nog wat trillerig, maar ik was weer blij!
De dag erna, 1e Paasdag, ging het helaas niet.. bij mijn schoonfamilie aangekomen gingen we helaas binnen het uur alweer door mij naar huis, ik kon niet meer, het was veel te veel.
De rest van de week ging het wel, en gister ging het opnieuw niet..

Samen met mijn man zijn we op onze knieën gegaan. Samen bidden, samen belijden, samen om vergeving vragen. Steeds weer merk ik die strijd. Maar ik ben een kind van God, ik ben een kind van Zijn Zoon en Zijn Heilige Geest woont in mij! Hij is mijn Heer. Bij Hem ben ik geborgen.

Toch voel ik mij vaak angstig, voel ik hartkloppingen en vooral veel onrust in mij opkomen.

Maar waarom? Ik merk dat mijn lichaam op is, er is zoveel gebeurd en ik ben moe, ik ben kapot, het is allemaal teveel geweest.
De Here zegt ook daarom tegen mij

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (mattheüs 11:28,29 nbv)

Ik ben vermoeid, ik ben op… ik ga onder lasten gebukt.. Hij zegt, IK GEEF JOU RUST.
Deze tijd, heb ik gekregen om uit te rusten. De eerste tijd van mijn ziek zijn, zie ik als tijd van inkeer, deze tijd als tijd van rust, maar ik kan ook niets anders.

Ook komt steeds weer terug; Wees sterk en moedig (jozua 1:9)
Waarom zou Hij zeggen wees sterk en moedig als er niets gebeurd… dat zegt Hij alleen als je het nodig hebt, op dit moment ben ik dat nodig. Steeds weer wordt ik aangevallen, maar ik blijf Zijn kind.
Hij vervolgt in Jozua 1:9 De Here uw God is met u overal waar gij gaat!
Overal waar ik ben, alles wat ik doe daar is Hij. Dat geeft mij rust en kracht. Mijn angsten mag ik voor Hem neerleggen en daar laten..

Vaak kan ik zoveel bedenken hoe dingen zullen gaan en hoe alles zal lopen en dan voel ik of denk ik weer anders, maar bovenal gebeuren dingen weer anders.
Vandaag sprak deze tekst mij aan, God sprak mij met deze tekst aan.
Jesasja 55
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.
13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken.
Zo zal de HEER zich roem verwerven,het is een eeuwig en onvergankelijk teken.


Hij heeft een plan, ook al is het heel anders dan wij denken, dan waar wij vanuit gaan. Al begrijpen we er niets van. Hij zegt dat zoals de regen neerdaalt en niet terugkeert voordat het de aarde bevrucht heeft, zo zal het ook gaan met Zijn woord. Hij spreekt tot mij en tot u, hij zorgt dat het niet vruchteloos blijft, Hij zorgt dat het terugkeert en dat het woord Zijn werk doet. In mij, in u.
Ook al begrijpen we Hem niet, Hij zorgt altijd dat wanneer zijn woorden gesproken worden en vrucht zal zijn. Ben je ziek en lees je Zijn woord, er zal vrucht zijn.
Ben je verdrietig en lees je Zijn woord er zal vrucht zijn.
Ben je blij en lees je Zijn woord er zal vrucht zijn.
God is een God van vruchten en van vruchtbaar zijn, ookal zijn mijn man en ik onvruchtbaar.
Bij God zijn wij vruchtbaar, Hij maakt ons vruchtbaar, Hij zorgt dat gebeurd wat gebeuren moet en dat Zijn naam aanbeden en bekend gemaakt wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een bericht achterlaat, helemaal fijn wanneer je je naam achterlaat.