dinsdag 27 juli 2010

de richting van de weg

Een mens stippelt zijn weg uit,
de Heer bepaalt de richting die hij gaat. spreuken 16:9Tja... daar zit je dan, ik kan wel zo graag alles willen uitstippelen, maar uiteindelijk bepaald Hij hoe de (mijn) weg gaan zal en welke richting op.

Overgave. Hij laat niet los wat zijn hand begon, daar vertrouwen we dan maar op!

niet bang zijn

Vandaag heb voel ik me echt zo.. eindelijk weer zo'n dag..
Waarop je voelt dat je alles aan kan.. heerlijk:


16 april 2010

Het plan van onze Heer

Het plan van onze Heer..

Soms begrijp ik er helemaal niets van.
Dan denk ik dat ik mij beter voel, het gaat een paar dagen weer goed. En de volgende dag gaat het toch niet. Zo ook met pasen. Goede vrijdag en stille zaterdag ging het geweldig, ik dacht super, ik ga echt de goede kant uit, ik voelde me goed, soms nog wat trillerig, maar ik was weer blij!
De dag erna, 1e Paasdag, ging het helaas niet.. bij mijn schoonfamilie aangekomen gingen we helaas binnen het uur alweer door mij naar huis, ik kon niet meer, het was veel te veel.
De rest van de week ging het wel, en gister ging het opnieuw niet..

Samen met mijn man zijn we op onze knieën gegaan. Samen bidden, samen belijden, samen om vergeving vragen. Steeds weer merk ik die strijd. Maar ik ben een kind van God, ik ben een kind van Zijn Zoon en Zijn Heilige Geest woont in mij! Hij is mijn Heer. Bij Hem ben ik geborgen.

Toch voel ik mij vaak angstig, voel ik hartkloppingen en vooral veel onrust in mij opkomen.

Maar waarom? Ik merk dat mijn lichaam op is, er is zoveel gebeurd en ik ben moe, ik ben kapot, het is allemaal teveel geweest.
De Here zegt ook daarom tegen mij

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (mattheüs 11:28,29 nbv)

Ik ben vermoeid, ik ben op… ik ga onder lasten gebukt.. Hij zegt, IK GEEF JOU RUST.
Deze tijd, heb ik gekregen om uit te rusten. De eerste tijd van mijn ziek zijn, zie ik als tijd van inkeer, deze tijd als tijd van rust, maar ik kan ook niets anders.

Ook komt steeds weer terug; Wees sterk en moedig (jozua 1:9)
Waarom zou Hij zeggen wees sterk en moedig als er niets gebeurd… dat zegt Hij alleen als je het nodig hebt, op dit moment ben ik dat nodig. Steeds weer wordt ik aangevallen, maar ik blijf Zijn kind.
Hij vervolgt in Jozua 1:9 De Here uw God is met u overal waar gij gaat!
Overal waar ik ben, alles wat ik doe daar is Hij. Dat geeft mij rust en kracht. Mijn angsten mag ik voor Hem neerleggen en daar laten..

Vaak kan ik zoveel bedenken hoe dingen zullen gaan en hoe alles zal lopen en dan voel ik of denk ik weer anders, maar bovenal gebeuren dingen weer anders.
Vandaag sprak deze tekst mij aan, God sprak mij met deze tekst aan.
Jesasja 55
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.
13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken.
Zo zal de HEER zich roem verwerven,het is een eeuwig en onvergankelijk teken.


Hij heeft een plan, ook al is het heel anders dan wij denken, dan waar wij vanuit gaan. Al begrijpen we er niets van. Hij zegt dat zoals de regen neerdaalt en niet terugkeert voordat het de aarde bevrucht heeft, zo zal het ook gaan met Zijn woord. Hij spreekt tot mij en tot u, hij zorgt dat het niet vruchteloos blijft, Hij zorgt dat het terugkeert en dat het woord Zijn werk doet. In mij, in u.
Ook al begrijpen we Hem niet, Hij zorgt altijd dat wanneer zijn woorden gesproken worden en vrucht zal zijn. Ben je ziek en lees je Zijn woord, er zal vrucht zijn.
Ben je verdrietig en lees je Zijn woord er zal vrucht zijn.
Ben je blij en lees je Zijn woord er zal vrucht zijn.
God is een God van vruchten en van vruchtbaar zijn, ookal zijn mijn man en ik onvruchtbaar.
Bij God zijn wij vruchtbaar, Hij maakt ons vruchtbaar, Hij zorgt dat gebeurd wat gebeuren moet en dat Zijn naam aanbeden en bekend gemaakt wordt.

Kom tot inkeer

Kom tot inkeer
Kom tot inkeer
wat wil God in mijn leven??
Soms heb ik het idee dat ik het echt niet weet.
Soms wil je zo graag weten waarom dingen zo zijn zoals ze zijn.
Zo ook nu in de tijd dat ik thuis zit. Wat is Gods doel?
Wil God dat ik ander werk ga doen? of juist niet?
moet ik een andere weg inslaan?
Of anders er mee omgaan?

In de afgelopen week (of 2) lees ik keer op keer de tekst; "De tijd is aangebroken, het koninkrijk God is nabij; kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws." (marc 1: 15)
Deze tekst staat dan in Marcus maar ik lees het steeds weer, alles wat ik lees... er staat Kom tot inkeer!
Deze tekst geeft het in zijn geheel goed weer.
De tijd is aangebroken..
(je bent stilgezet, de tijd is aangebroken)
Het koninkrijk God is nabij;
(je bent gedoopt in Mijn naam, Ik ben en wil heel dicht bij je zijn, en de tijd komt spoedig dat Ik terug kom!)
kom tot inkeer
(keer je tot Mij, houdt je bezig met Mij, laat het oude achter je)
en hecht geloof aan dit goede nieuws
(geloof Mij, hecht je aan Mij, Ik ben je einde, jou doel, het goede nieuws!)
Als ik het terug lees dan denk ik, ja God heeft echt een plan met mij, Hij heeft een plek voor mij.
Soms (misschien ook wel vaak :() ben ik het zelf die Gods stem tegenhoudt.
Dan wil ik niet iets anders als werk doen, dan ben ik bang voor de onzekerheid. Dan ben ik bang om het op te geven.. terwijl ik ook weet dat God mijn leven is, en ik dan niet eens weet wat ik dan vervelend vind om op te geven, bedoel ik weet dat het met God beter is!

Here ik bid tot U,
mijn Koning, mijn Vader, mijn God, mijn Verlosser!
Maak mij nieuw!
Kneed mij,
naar Uw wil,
ook als het wel eens pijn doet, zoals deze tijd,
U weet precies hoe ik zijn moet!
Ik hou van U!
Neem mijn leven in Uw hand!
amen

Luisteren naar Gods stem

Luisteren naar Gods stem..

Gisteren las ik iets over luisteren naar Gods stem..

Ik wil ook altijd zo graag naar God luisteren, Zijn stem verstaan!
Dan bid ik tot God of Hij mijn oren wil openen, zodat ik naar Hem kan luisteren, vervolgens ga ik verder of ben ik klaar met bidden.
Maar doe ik dat wel goed?? neem ik wel de tijd om naar Hem te luisteren?
Vaak bid ik dat wel, maar vervolgens geef ik er geen aandacht aan, let ik niet op wat God doet in mijn leven, en bid ik vervolgens gewoon weer "Here ik wil zo graag Uw stem verstaan, naar U luisteren, wilt U mijn oren en ogen voor U openen, zodat ik U kan horen, zien en naar U kan luisteren.

Ik geloof echt dat het goed is om dat te bidden, om voor God neer te leggen dat je graag Zijn stem wilt verstaan! ik denk ook dat het belangrijk is, om al je verlangens, zo ook deze, bij God neer te leggen.

Vorige week schreef ik over "verdriet wat de Here wil, om tot inkeer te komen"
Afgelopen week was een ontzettend zware week, ik denk echt dat ik op het diepste zat van hoe ik me kan voelen.. Het was ontzettend moeilijk. Ik was heel erg verdrietig.
Nu geloof ik dat de Here ook mij wil genezen. maar...............
Ik geloof dat God mij wil genezen, maar dan wil Hij van mij dat ik naar Hem luister. Dat ik Hem dien.
Ik luisterde naar een bijbelstudie daarin werd gezegd; "je gezondheid is niet een geschenk opzich, in je ziekte kan je ook je Here dienen." En uiteindelijk gaat het daar om, ik wil de Here dienen, ik wil doen wat Hij zegt.
Ik verlang er naar om heel dicht bij Hem te zijn! En daarmee luister je ook naar de Here.

Door deze bijbelstudie die ik luisterde, begreep ik ook dat God dat tegen mij zei:
Wanneer ik beter ben, wil de Here dat ik hem nog meer kan dienen, nog meer over Hem kan vertellen.
Ookal ben ik nu dan wel ziek, ik kan wel hier over de Here vertellen, over de Here schrijven..
De Here wil telkens weer dat je je leven aan Hem teruggeeft. Iedere keer vanuit Hem leven. God is mijn begin en mijn einde. Jezus is voor mij aan het kruis gestorven en heeft voor mij (en voor jou) de dood overwonnen!!
Iedere keer als ik dat weer besef, en dan ook echt besef verbaas ik me meer en meer over wat een liefde Hij aan ons gaf. En dat maakt me zo ontzettend dankbaar, maar ook blij!! :D
Het geeft ook rust, de Here heeft een plan, en hij verhoort echt je gebed!

én..... Hij leert mij om naar Hem te luisteren!
Hij geeft antwoord. al is het niet op mijn manier.. Hij geeft antwoord.
Gisteren las ik een gelijkenis "de Goede Herder" in Johannes 10. De schapen luisteren naar de herder.
Dit ging en gaat niet vanzelf, dit moet je leren. Net als de schapen, die leren dat ze naar hun herder moeten luisteren. leer ik Gods stem verstaan.

verdrietig zoals God het wil.. !?

Ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, ik heb er toch geen spijt van. Aanvankelijk wel, maar nu ik weet dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed, 9 ben ik blij dat ik hem geschreven heb. Niet omdat u verdriet hebt gehad, maar omdat u daardoor tot inkeer bent gekomen. U had verdriet op een manier die God wilde, ik heb u dus in geen enkel opzicht geschaad. 10 Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood. 11 Zie nu zelf waartoe uw verdriet dat God gegeven heeft, uiteindelijk heeft geleid. Hoe groot is uw inzet niet geworden; meer nog, hoe fel hebt u zich niet verdedigd, hoe verontwaardigd was u niet, hoe bang was u niet voor mij, hoezeer verlangde u niet naar mij, wat een ijver hebt u niet getoond om die broeder te straffen. In ieder opzicht hebt u bewezen dat u in deze zaak niets te verwijten valt. 12 Dus ook al heb ik u geschreven, ik heb het niet gedaan vanwege hem die onrecht heeft begaan, en ook niet vanwege hem die onrecht heeft geleden. Het was mijn bedoeling dat tegenover God zou blijken hoe groot uw inzet voor ons is. 2 korintiers 7: 6-12
HIerboven staat geschreven

"U had verdriet op een manier die God wilde" "verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding, verdriet dat de wereld geeft leidt alleen tot de dood. Zie nu zelf waartoe uw verdriet dat God gegeven heeft, uiteindelijk heeft geleid."


pff dat is nogal wat.

Vanaf december zit ik overspannen thuis.. gister had ik een paniekaanval. Vreselijk! Ik heb heel veel verdriet van deze situatie, dat ik thuis zit, en niet gewoon de dingen kan doen die normaal zijn.

Nu lazen we gisteren, en dit raakte mij zo; "u had verdriet op een manier die God wilde!"
wil God dat ik zo verdrietig ben? ik denk niet dat God het leuk vind wanneer ik verdrietig ben, maar anderzijds het leidt mij wel tot inkeer, ik kom steeds dichterbij Hem en ben meer en meer met Hem bezig, en dat wil ik ook graag. Ik leer om dingen niet te doen, om nee te zeggen en om voor God te gaan staan.
Ik weet ook dat ik bij God alleen mijn redding kan vinden! hij is mijn Heer.. mijn Verlosser.

Hoe nu verder? tja ik weet het niet zo goed, ik vertrouw op de Here!
Ik verwacht dat Hij mij beter maakt! mij geneest!
wat is de weg die Hij wil dat ik gaan zal? dat is wat mij bezighoudt..
Telkens weer vol verwondering in gebed gaan, praten met God, wat wilt U dat ik doen zal?
Ja Here U weet precies hoe ik zijn moet!

veel berichtjes

omdat ik graag alle blogs op 1 blog wil, volgen er meedere.
Van eerder, maar die ergens anders gepubliceerd waren..

zoals klei

Mijn weblog: zoals klei... komt voort uit het lied

"zoals klei in de hand van de pottebakker zo ben ik in Uw hand oh Heer, zoals klei in de hand van de pottebakker zo ben ik in Uw hand oh Heer.

Kneed mij Here God, U weet precies hoe ik zijn moet!" (elly en rikkert)

Dat is mijn verlangen! Dat de Here mij kneed precies zoals ik zijn moet!
Op dit moment zit ik thuis, ik ben overspannen.Ik ben bang, angstig, verdrietig wat zal er gebeuren in de toekomst! Ik vertrouw op God, hij is mijn God, hij heeft mij belooft dat Hij mij geneest en dat hij mij zal vernieuwen (psalm 103)!

er zijn veel dingen gebeurd de afgelopen jaren.
Ik kan ze opnoemen, maar veel zal in mijn weblogs ter sprake komen.
Onder andere onze onvervulde kinderwens, het missen van mijn moeder (die overleed toen ik 15 was) en het missen van mijn schoonvader (die vanaf het najaar 2007 een andere plek heeft dan bij ons. niet overleden)

In deze weblog zal ik proberen mijn gevoelens en gedachten neer te zetten, mijn verlangen naar God, om Hem te verstaan, maar ook het verlangen om te zijn zoals Hij wil dat ik ben. Zijn kind! Maar ook daarin mijn moeilijkheden, waarin ik vastloop.. mijn moeiten en mijn pijn, maar juist ook de vreugde ervan.